Huisregels

Aankomst en vertrek

 • Met het accepteren van de huissleutel verklaart u zich akkoord met de huisregels.
 • Bij aankomst controleert u de door u gehuurde accommodatie op schade, gebreken of ontbrekende voorzieningen. Mocht er iets niet in orde zijn, dan laat u dat direct aan ons weten. Bij akkoord bent u gedurende uw verblijf verantwoordelijk voor de gehuurde accommodatie.
 • Wij stellen het op prijs als u uw gezelschap voor aankomst op de hoogte brengt van de huisregels.
 • Vertrek en aankomst vindt plaats op de tijd die is kortgesloten met de beheerder.
 • Bij vertrek levert u de sleutel in bij de beheerder.

Schoonmaak

 • U houdt zelf de ruimte(s) die u gebruikt schoon.
 • Wij verzorgen de eindschoonmaak voor u.
 • Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en veegschoon achter te laten.
 • Het buitenterrein is bij vertrek ontdaan van alle papiertjes, snippers, blikjes, sigaretten etc.
 • Gebruikte materialen staan weer op hun plaats.
 • In de frituurpan mag uitsluitend vloeibaar frituurvet.
 • Wanneer u de frituurpan gebruikt dan deze graag zelf reinigen, gebruikt frituurvet kan u bij ons inleveren.
 • De inventaris staat schoon en droog weer in de kasten.
 • Alle vuilnisemmertjes en vuilnisbakken zijn in de container geleegd.
 • Het toilet is borstelschoon.

Inventaris

 • Vermissing of gebreken kunt u melden tot 1 uur na aankomst.
 • Wanneer er tijdens uw verblijf iets stuk gaat of kwijt raakt, meld dit dan bij de beheerder.
 • Geen van spijkers, punaises, duct tape of plakband gebruiken, dit veroorzaakt beschadigingen.
 • De keuken is om in te koken. Pannen alleen gebruiken voor het klaarmaken van maaltijden, niet voor spelletjes. Schalen zijn om eten in op te dienen.
 • Het bestek en servies is geteld. Wanneer er iets kapot gaat of kwijt raakt, brengen we dat in rekening.

Parkeren

 • Parkeren op het parkeerterrein.
 • Het is verboden te parkeren op de sport/grasvelden.
 • In en uitritten vrijlaten.

Nachtrust en stilte

 • Voor De Deel Tussen 22:00 uur en 08:00 uur geldt de nachtrustperiode.
 • Voor ‘T Veurhuus Tussen 23:00 uur en 08:00 uur geldt de nachtrustperiode.
 • Het is gedurende deze uren niet toegestaan om lawaai te maken, dus ook niet op de openbare weg.
 • Mocht u een avondwandeling willen maken, zorg dan dat de groep rustig en stil is in de bebouwde omgeving.

Brandveiligheid

 • Roken is in de gehele accommodatie ten strengste verboden.
 • Het overmatig spuiten met deodorant/haarlak kan lijden tot het afgaan van melders.
 • Vluchtwegen, slanghaspels en brandblusapparaten moeten ten alle tijden vrij toegankelijk zijn.
 • De nooduitgang mag alleen in geval van nood gebruikt worden.
 • Noodverlichting niet blinderen of beplakken.
 • Bij misbruik van de brandmeldinstallatie zal minimaal 150 euro in rekening worden gebracht. Daarnaast komen alle kosten die voortvloeien uit het onnodig gebruikmaken van de alarminstallatie voor rekening van de gebruiker. U kunt hierbij denken aan apparatuur, personeelskosten en het uitrukken van hulpdiensten.
 • Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote schade die wij de contractant/groep in rekening brengen.

Slaapruimte

 • Gebruik van een laken over het matras is verplicht, ook wanneer u een slaapzak meebrengt.
 • Matrassen blijven op de bedden.
 • Wij adviseren om geen kinderen onder de 6 jaar op het bovenste bed te laten slapen.
 • De slaapzalen zijn om in te slapen, ze zijn niet bedoeld als recreatie- of speelruimte.

Afval

 • Geen luiers, billendoekjes, tampons of maandverband in de toiletten werpen.
 • Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde container doen.
 • Houd de accommodatie en het buitenterrein vrij van afval.
 • Ook kauwgum en sigaretten graag in de afvalbakken.

Buitenterrein

 • Het speelveld is voor sport en spel. Niet voetballen of andere spellen doen tussen de gebouwen. Dit vanwege het risico op (glas)schade.
 • Kampvuren zijn enkel toegestaan in vuurkorven.
 • Voor hout en of vuurkorven kunt u terecht bij de beheerder (eigen vuurkorven in overleg toegestaan)
 • De twee accommodaties beschikken over een eigen speelveld, het is fijn als iedereen zijn eigen faciliteiten gebruikt i.v.m. privacy.
 • Het is verboden die dieren te voeren.
 • Het is verboden het dierenverblijf te betreden.
 • Laat ook het sportveld na afloop weer netjes en schoon achter.

Alcohol en feesten

 • Geen 18 jaar = geen alcohol.
 • Wel 18 jaar = geen overmatig alcoholgebruik.
 • Studenten die op zoek zijn naar een locatie voor nachtfeesten zijn bij ons niet aan het juiste adres.

Risico, aansprakelijkheid en sancties

 • U verblijft hier op eigen risico.
 • Zowel voor diefstal, beschadiging en/of ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk.
 • Het spreekt voor zich dat als u schade veroorzaakt, u deze ook vergoedt.
 • De groepsleiding is aansprakelijk voor het gedrag van de groep en bezoekers.
 • Wanneer iemand uit uw groep onze regels niet naleeft, zullen wij u, het groepslid of de groepsleden een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen het groepslid of de groepsleden in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie ontzeggen.

Huisdieren

Huisdieren worden slechts na toestemming van de beheerder toegelaten. Vanzelfsprekend ruimt u zelf de uitwerpselen op. Schade door huisdieren aan accommodatie en/of onze dieren wordt bij u in rekening gebracht.